C-11 无调节水电站水能计算程序
作者:佚名 日期:2010年12月28日 来源:本站原创

文件:L:\01\4.1版\SLSDK4.1\use\C-11.out

 ************************************************************************
 *****               无调节(日)水电站常规水能计算                   *****
 ************************************************************************
 


     一.工 程 名 称:suanli
 
     二.计算原理及方法
 
            计算原理参考成都勘测设计院主编<水能设计>第一章第五节所述 ,将全部
        径流系列的日平均流量资料分成若干个流量阶梯进行统计计算 ,并据此进行能
        量计算 .

     三.计算参数
 
       1.电站设计保证率P= 75 %
       2.发电设备综合利用系数A= 8.2
       3.电站设计净水头H= 37.6 米
       4.考虑发电损失后水的利用系数F= .95
 
 
   ----------------------------------------------------------------------------
 
                                一. 统计计算成果
                             ************************
 
    流量阶梯  平均流量  出力  流量个数 频 率 出力差值 发电时间 电量差值 累计电量
    (m^3/s)   (m^3/s)  (万kW)   (个)    (%)   (万kW)     (t)    (亿kWh)  (亿kWh)
  ==============================================================================
   1.0-   1.9    1.43   0.044     55  100.00    0.00    8760     0.000     0.039
   1.9-   2.8    2.42   0.074    102   84.93    0.03    7440     0.023     0.061
   2.8-   3.7    3.06   0.094     33   56.99    0.02    4992     0.010     0.071
   3.7-   4.6    4.02   0.124      7   47.95    0.03    4200     0.012     0.084
   4.6-   5.5    4.99   0.154     13   46.03    0.03    4032     0.012     0.096
   5.5-   6.4    5.90   0.182     25   42.47    0.03    3720     0.010     0.106
   6.4-   7.3    7.16   0.221     11   35.62    0.04    3120     0.012     0.118
   7.3-   8.2    7.98   0.246      6   32.60    0.03    2856     0.007     0.125
   8.2-   9.1    8.60   0.265      6   30.96    0.02    2712     0.005     0.131
   9.1-  10.0    9.66   0.298     10   29.32    0.03    2568     0.008     0.139
  10.0-  11.0   10.45   0.322      6   26.58    0.02    2328     0.006     0.145
  11.0-  12.0   11.78   0.363      2   24.93    0.04    2184     0.009     0.154
  12.0-  13.0   12.26   0.378      2   24.38    0.01    2136     0.003     0.157
  13.0-  14.0   13.43   0.414      6   23.84    0.04    2088     0.008     0.164
  14.0-  15.0   14.30   0.441      4   22.19    0.03    1944     0.005     0.170
  15.0-  16.0   15.39   0.475      6   21.10    0.03    1848     0.006     0.176
  16.0-  17.0   16.57   0.511      5   19.45    0.04    1704     0.006     0.182
  17.0-  18.0   17.81   0.549      6   18.08    0.04    1584     0.006     0.188
  18.0-  19.0   18.84   0.581      3   16.44    0.03    1440     0.005     0.193
  19.0-  20.0   19.51   0.601      3   15.62    0.02    1368     0.003     0.195
  20.0-  21.0   20.41   0.629      7   14.79    0.03    1296     0.004     0.199
  21.0-  22.0   21.72   0.670      3   12.88    0.04    1128     0.005     0.204
  22.0-  23.0   22.71   0.700      3   12.05    0.03    1056     0.003     0.207
  23.0-  24.0   23.50   0.724      3   11.23    0.02     984     0.002     0.209
  24.0-  25.0   24.51   0.756      3   10.41    0.03     912     0.003     0.212
  25.0-  26.0   25.60   0.789      2    9.59    0.03     840     0.003     0.215
  26.0-  27.0   26.62   0.821      4    9.04    0.03     792     0.002     0.217
  27.0-  28.0   27.36   0.844      1    7.95    0.02     696     0.002     0.219
  28.0-  29.0   28.48   0.878      6    7.67    0.03     672     0.002     0.221
  29.0-  30.0   ****    ****    ****    ****    ****    ****      ****     ****
  30.0-  33.0   31.20   0.962      7    6.03    0.08     528     0.004     0.226
  33.0-  36.0   34.42   1.061      3    4.11    0.10     360     0.004     0.229
  36.0-  39.0   37.81   1.166      4    3.29    0.10     288     0.003     0.232
  39.0-  42.0   ****    ****    ****    ****    ****    ****      ****     ****
  42.0-  45.0   43.32   1.336      1    2.19    0.17     192     0.003     0.236
  45.0-  71.0   51.82   1.598      4    1.92    0.26     168     0.004     0.240
  71.0-  97.0   87.59   2.701      1    0.82    1.10      72     0.008     0.248
  97.0- 123.0  116.85   3.603      1    0.55    0.90      48     0.004     0.252
 
 
                                二. 装机容量比较成果
                             **************************
 
               方 案    装机容量    年电量    发电流量   发电持续时间
                         (万kW)    (亿kW.h)    (m^3/s)       ( t )
             ==========================================================
                 1        0.080      0.064       2.59        5667
                 2        0.120      0.082       3.89        4303
                 3        0.160      0.098       5.19        3788
                 4        0.240      0.124       7.78        2920
                 5        0.360      0.153      11.68        2195
 
 
                                 三. 汇 总 成 果
                              *********************
 
       设计保证率   设计流量   保证出力   装机容量   年发电量   发电持续时间
         ( % )       (m^3/s)    (万kW)     (万kW)    (亿kW.h)      ( t )
     =========================================================================
          75.00        2.65      0.082      0.082      0.0650        5912
 
 
                              计算全部结束.谢谢 !
 

上一组图片:C-9 水电站等出力调节计算(图解)
下一组图片:C-12 调水工程水利经济计算